[1]
Trần, T.D., Nguyễn, T.V.H., Nguyễn, .T.H.T. và Huỳnh , T.T.Q. 2022. Nghiên cứu chiết xuất tinh dầu gấc phục vụ nông hộ. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 1, 03 (tháng 11 2022), 12-27.