[1]
Lê, M., Nguyễn, Đỗ H.P. và Nguyễn, T.T. 2023. Nghiên cứu khảo sát thông số thiết kế đường ống xả trên xe Ford Escape. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 3 (tháng 9 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.3.2023.203.