[1]
Phan, H.M.T. 2023. Phương pháp giảng dạy biên dịch 1 cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại Trường Đại học Đông Á. Tạp chí Khoa học Đại học Đông Á. 2, 2 (tháng 6 2023). DOI:https://doi.org/10.59907/daujs.2.2.2023.120.